https://www.DnnDevelopers.Expert

WÄDDÖ BÅTKLUBB

Wäddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningens primära uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet på ett trivsamt och lättsamt sätt.

Båtklubben äger en ramp och två bryggor vid Karlsviken på Väddös västra sida, lite norr om Mälbybadet.
Maxvikt på rampen är 6 ton.
Det finns 38 båtplatser att hyra ut till våra medlemmar.
Intresset och efterfrågan är och har varit mycket stort och samtliga båtplatser är uthyrda varje säsong.

Ni som vill hyra båtplats av båtklubben fyller i formuläret under Hyra båtplats eller skickar din intresseanmälan via mail till info@vaddobatklubb.se. Som medlem kan man ställa sig på väntelista. 

Båtklubben hyr också ut 17 numrerade årsplatser för vinteruppläggning på land skyltade med ”HYRD PLATS”.
Dessa platser hyrs ut på årsbasis under perioden 1 juli-30 juni. Kostnad 1000 kr per år.

NY VÄGBOM driftsattes under sommaren 2020 och öppnas med  mobiltelefon. 
Samtliga medlemmar har fått ett brev hemskickat med posten med detaljerad information samt via mail.

Om någon har missat att ta del av utskickad information, vänligen kontakta 
-       Peter Linusson, 076 8186020
-       Ulla Reutergårdh, 070 872 50 29
-       Ingvar Söderman, 070 648 21 40

Styrelsen Wäddö Båtklubb
2022-04-04

 

 

AKTUELLT

 

 

IN/UTPASSERING KARLSVIKEN

Telefonnumret till öppning av bommen
+46765460215
Fungerar endast för medlemmar som anmält sitt mobilnummer.

Styrelsen