WÄDDÖ BÅTKLUBB

Wäddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningens primära uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet på ett trivsamt och lättsamt sätt.

Båtklubben äger en ramp och två bryggor vid Karlsviken på Väddös västra sida, lite norr om Mälbybadet.
Till säsongen 2017 utökades båtplatserna och det finns 38 båtplatser att hyra ut till våra medlemmar.
Intresset och efterfrågan har varit mycket stort och samtliga båtplatser är uthyrda 2019.

Ni som vill hyra båtplats av båtklubben fyller i formuläret under Hyra Båtplats eller skickar din intresseanmälan via mail till info@vaddobatklubb.se.

 

AKTUELLT

INPASSERING KARLSVIKEN
NY VÄGBOM  I VÅR

Föreningens styrelse har beslutat att ersätta den befintliga och tröga rörbommen med en fjärrmanövrerad bom. Denna kommer att öppnas via medlemmars mobiltelefoner. Stängning sker automatiskt med magnetslinga i marken.

Bommens elektronikenhet kommer att programmeras med medlemmarnas mobiltelefonnummer. Därefter kommer de medlemmar som avser nyttja Karlsviken att erhålla ”bommens telefonnummer". 
Ert registrerade mobiltelefon-nummer + ”bommens telefonnummer” = inpassering.

Se nu till att aktuellt mobilnummer meddelas oss senast mitten av mars.

Planen är att nya bommen skall vara i drift per den 1 april 2020.